Історія Німеччини

Наукові дослідження, монографії, статті, книги, підручники

Отто Бісмарк

Отто́ фон Бі́cмарк (1815-1898)
(Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen) державний діяч і дипломат, перший канцлер Німецької Імперії.

Сергій Троян. Наукові дослідження, монографії, статті, книги, підручники
Сергій Троян

Німецька імперія
(Другий Рейх)

1870—1918 р.р.

Сергій Троян (Україна)
НІМЕЦЬКА КОЛОНІЗАЦІЯ В ГАЛИЧИНІ:
СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ І ПОСТУЛАТИ
Наукове повідомлення / - Рівне: РІС КСУ, 2011.

У науковому повідомленні наведена характеристика сучасного стану досліджень німецької колонізації в Галичині українськими істориками. Її комплексне вивчення спирається як на здобутки і напрацювання попередників, так і залучення широкого спектру добре відомих і нових джерел.
Виокремлено шість тем дослідження німецької колонізації Галичини в новітній/сучасній українській історіографії. Особливу актуальність зберігає аналіз асиміляційних і етноконфесійних процесів у середовищі галицького німецтва, його взаємодії з іншими етносами Галичини.

Троян С.С., Троян П.С.
ОТТО ФОН БІСМАРК І КОЛОНІАЛЬНЕ ПИТАННЯ В НІМЕЧЧИНІ
(1840-1890 рр.) Монографія / - Рівне: РІС КСУ, 2011. – 224 с.

Монографія присвячена комплексному вивченню процесу формування німецької колоніальної політики в 40 – 80-х рр. ХІХ ст. Bстановлено фундаментальні взаємозв’язки колоніальної діяльності та активізації колоніальної пропаганди в Німеччині напередодні її перших колоніальних загарбань в Африці й Океанії. Доведено вирішальний вплив німецької економічної, політичної та владної еліти на перехід колоніального питання з теоретичної площини у сферу реальної колоніальної політики Німецької імперії.При активному сприянні уряду Отто фон Бісмарка Німецька імперія заволоділа першими колоніями в Африці й Океанії.
Для викладачів, науковців, аспірантів, студентів, а також усіх, хто цікавиться проблемами історії колоніалізму, європейської політичної думки та історії міжнародних відносин.

Троян С.С.
«ЧИ ПОТРІБНІ НІМЕЧЧИНІ КОЛОНІЇ?»: Постановка та еволюція колоніального питання в Німеччині (40-ві - перша половина 80-х років ХІХ ст.): Монографія / у співавторстві з П.С.Трояном. - Рівне: РДГУ, 2008.-112 c.

У монографії проаналізовано зміст, основні етапи становлення та еволюції колоніального питання в Німеччині в 1841 – 1884 рр. Ці проблеми досліджено в контексті колоніальної пропаганди в Німецькій імперії напередодні її офіційного вступу на шлях заокеанської колоніальної політики, а також аналізу тогочасних зовнішньополітичних ідей, доктрин і концепцій.

Троян C.С.
ГЕЛЬГОЛАНД-ЗАНЗІБАРСЬКИЙ ДОГОВІР 1890 р.
І НІМЕЦЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

Мета пропонованої наукової розвідки – на основі вивчення оригінального комплексу джерел і компаративного аналізу історичних досліджень розкрити зміст Гельголанд-Занзібарського договору в справі врегулювання англо-німецьких колоніальних суперечностей і його вплив на різні групи німецького суспільства.

Троян С.С.
НІМЕЦЬКІ КОЛОНІАЛЬНІ ТОВАРИСТВА (друга половина ХІХ ст):
Монографія / у співавторстві з С.М.Косяк. – Рівне: РІС КСУ, 2008. – 60 с.

У монографії проаналізовано причини й умови створення, склад, ідейні й організаційні засади діяльності німецьких колоніальних організацій, товариств і союзів у другій половині ХІХ ст. Ці аспекти розглянуто в контексті колоніальної політики Німецької імперії, а також аналізу тогочасних зовнішньополітичних ідей, доктрин і концепцій.
Для викладачів, науковців, аспірантів, студентів, а також усіх, хто цікавиться проблемами історії колоніалізму, європейської політичної думки та історії міжнародних відносин.

Троян С.С.
ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ НІМЕЦЬКОГО КОЛОНІАЛІЗМУ: АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ

Мета наукового дослідження полягає в характеристиці комплексу джерел з історії німецької колоніальної політики. Розглянуто: архівні матеріали; документальні публікації; мемуари, спогади, особисті папери, політична кореспонденція; преса і періодика; наукова і публіцистична література.

Троян C.С.
НА ШЛЯХУ ДО «СВІТОВОЇ ПОЛІТИКИ»: БОРОТЬБА НІМЕЧЧИНИ ЗА ПОРТУГАЛЬСЬКІ Й ІСПАНСЬКІ КОЛОНІЇ НАПРИКІНЦІ ХІХ СТОЛІТТЯ

Тупикова політика колоніалізму ще потребує детального вивчення з позицій сьогодення, коли незаангажованість мислення дозволяє відкривати ті грані звичних міжнародних, політичних, історичних явищ, які раніше залишалися поза увагою дослідників. На сьогодні недостатньо досліджені політичні проблеми колоніального минулого та „світової політики” Німеччини кінця ХІХ ст. Впродовж 90-х рр. XIX ст. Німеччина здійснила низку колоніальних загарбань в Азії, Океанії і Африці. Її колоніями стали колишні володіння Іспанії і Португалії.

Троян С.С.
ВИТОКИ НІМЕЦЬКОГО КОЛОНІАЛІЗМУ: КОЛОНІЗАЦІЙНА ТА МІСІОНЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НІМЕЦТВА У XVI – XVIII СТ.

Мета наукової розвідки - характеристика й оцінка витоків німецького колоніалізму у вимірі заокеанської колонізаційно-підприємницької, колонізаційно-місіонерської та колоніально-експансіоністської діяльності німецтва у XVI - XVIII ст. Розглянуто ідейно-концептуальні витоки німецького колоніалізму. Послідовна меркантильна торгова, навігаційна і колоніальна політика великих морських держав до другої пол. XIX ст. створювали бар’єри, які німці долали тільки у виняткових випадках. Тому стає повністю зрозумілим, чому тісний і нерозривний зв’язок з ідеями про необхідність об’єднання Німеччини і створення сильної європейської держави, яка б зайняла гідне “місце під сонцем”, - характерна особливість процесу зародження і становлення елементів ідеології німецького колоніалізму в XVI - XVIII ст.

Троян С.С.
КОЛОНІЗАЦІЙНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НІМЕЦЬКОГО КУПЕЦТВА В ПІВДЕННІЙ АМЕРИЦІ У XVI СТ.

Мета наукової розвідки – характеристика й оцінка колонізаційно-місіонерської та підприємницької діяльності німецького купецтва в Південній Америці у XVI ст.
приклад участі німців у колоніальних підприємствах відноситься ще до кінця XV ст. Впродовж XVI – XVIII ст. представники німецтва з різних частин Священної Римської імперії німецької нації здійснювали спроби заволодіння заокеанськими територіями з подальшим їх закріпленням і підпорядкуванням.

Троян С.С.
АНГЛО-ФРАНКО-НІМЕЦЬКЕ КОЛОНІАЛЬНЕ ПРОТИСТОЯННЯ В АФРИЦІ (остання третина ХІХ ст.)

Монографія: Троян С.С. (у співавторстві з Валюх Л.І., Плюта Н.В.). Видавничий дім «Кондор», Київ 2016, 246с. 

Троян С.С.
НІМЕЧЧИНА У БОРОТЬБІ ЗА «МІСЦЕ ПІД СОНЦЕМ» (колоніальна та «світова політика» в 1884–1900 рр.)

Монографія: Троян С.С., Видавничий дім «Кондор», Київ 2017,  152с.

Троян С.С.
КОЛОНІАЛЬНЕ ПИТАННЯ І ПРОПАГАНДА В НІМЕЧЧИНІ(1841–1891 рр.).

Монографія: Троян С.С. (у співавторстві з Троян П.С.). Видавничий дім «Кондор», Київ 2018, 244 с. 107 с.

.

Троян С.С.
ДИПЛОМАТІЯ КОЛОНІАЛІЗМУ: ГЕЛЬГОЛАНД-ЗАНЗІБАРСЬКА УГОДА 1890 р. та її наслідки

Наукова стаття: Троян С.С.  // UA Foreign Affairs, 2016, №8, c. 53 – 57

телефон: +38 050 147 52 73

Cоцмережа  Facebook

© Всі права застережено.
2010-2021