КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ,

виконані під керівництвом проф. С.С.Трояна

Гакман С.М.

Проблема Бессарабії та Буковини у контексті радянсько-румунських міждержавних відносин (1917-1940 рр.).

Захищена 25 травня 2001 р. в спеціалізованій раді в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

(спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія)

Комар Г.Я.

Німецько-фінські відносини (1933-1939 рр.).

Захищена 26 серпня 2005 року в спеціалізованій раді в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

(спеціальність 07.00.02 –
всесвітня історія)

Христюк Т.А.

Політична опозиція в Росії (кінець 80-х років ХХ ст. – поч. ХХІ ст.).

Захищена 30 вересня 2005 року в спеціалізованій раді в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

(спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія)

Луценко К.В.

Політична реклама в сучасних комунікаційних процесах.

Захищена 27 березня 2006 року в спеціалізованій раді в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

(спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси)

Хаврук І.А.

Референдуми на пострадянському просторі (1991-2006 рр.).

Захищена 30 серпня 2006 року в спеціалізованій раді в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

(спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси)

Алієв М.М.

Країни ЦСЄ в системі євразійських транспортних коридорів.

Захищена 30 серпня 2006 року в спеціалізованій раді в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

(спеціальність 23.00.04 – політичні проблеми розвитку регіональних і міжнародних систем)

Кузьма Т.М.

Держава Максиміліана в Мексиці.

Захищена 7 лютого 2007 р. в спеціалізованій раді в Дніпропетровському національному університеті

(спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія)

Блох Ю.М.

Політичні дискусії в британському суспільстві з питань зовнішньої політики Англії (1902-1914 рр.).

Захищена 7 лютого 2007 р. в спеціалізованій раді в Дніпропетровському національному університеті

(спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія)

Наумов А.С.

Інститут глави держави як чинник внутрішньополітичних трансформацій у Росії: перше президентство Володимира Путіна.

Захищена 30 листопада 2007 р. в спеціалізованій раді в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

(спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси)

Валюх Л.І.

Політичні дискусії а Англії з питань колоніальної політики в Африці (1881-1899 рр.).

Захищена 25 березня 2008 р. в спеціалізованій раді в Чернігівському державному педагогічному університеті

(спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія)

Сталоверова Г.В.

Політичні дискусії в британському суспільстві з питань зовнішньої політики Англії (1902-1914 рр.).

Захищена 22 квітня 2008 р. в спеціалізованій раді в Чернігівському державному педагогічному університеті

(спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси)

Лесняк В.Ю.

Трансформація системи владних інститутів в Іспанії при переході від франкізму до демократії.

Захищена 30 травня 2008 р. в спеціалізованій раді в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

(спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси)

Венгер Н.В.

Менонітське підприємництво в умовах модернізації Півдня Росії (1789 – 1920 рр.)

Захищена 27 квітня 2010 р. в спеціалізованій вченій раді Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

н.с. доктора історичних наук (спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія)

Долід В.В.

Трансваальська криза в оцінці британського політикуму та суспільства (1895 – 1896 рр.)

Захищена 17 червня 2010 р. в спеціалізованій вченій раді Інституту археографії і джерелознавства імені М.М.Грушевського НАН України.

(спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія)

Косяк С.М.

Німецькі колоніальні товариства і союзи: утворення, склад і діяльність ( друга половина ХІХ ст.)

Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011.

(спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія)

Плюта Н. В.

Політична боротьба у Франції з питань колоніальної політики в Африці (70-90-ті рр. ХІХ ст.)

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011.

(спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія)

Штука І. А.

Політична культура в контексті модернізації політичної системи України: дис. канд. політ. наук

Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, Київ, 2013.

(спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси)

Березняк В.І.

Партійно-політична ситуація в Україні та її вплив на електоральні поцеси (1991-2004 рр.).

 

(cпеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси)

Боровець М.А.

Польща і Мюнхенська змова (вересень 1938 – квітень 1939 рр.).

 

Спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія.

Генега І.М.

Доктринальний вимір зовнішньої політики Російської Федерації (1991-1999 рр.).

 

Спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія.

Долід В.В.

Політичні дискусії в Англії у зв’язку з Трансваальською кризою 1895-1896 р..

 

Спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія.

 
 

моб. телефон:
+38 050 147 52 73

2010-2021 ©
Всі права застережено.