КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ, ВИКОНАНІ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ С.С.ТРОЯНА

Гакман С.М.Комар Г.Я.Христюк Т.А.Луценко К.В.Хаврук І.А.Алієв М.М.
Кузьма Т.М.Блох Ю.М.Наумов А.С.Валюх Л.І.Сталоверова Г.В.Лесняк В.Ю.Венгер Н.В.Долід В.В.

Проблема Бессарабії та Буковини у контексті радянсько-румунських міждержавних відносин (1917-1940 рр.).


Німецько-фінські відносини (1933-1939 рр.).Політична опозиція в Росії (кінець 80-х років ХХ ст.
– поч. ХХІ ст.).


Політична реклама в сучасних комунікаційних процесах.Референдуми на пострадянському просторі (1991-2006 рр.).Країни ЦСЄ в системі євразійських транспортних коридорів.
Держава Максиміліана в Мексиці.
Політичні дискусії в британському суспільстві з питань зовнішньої політики Англії (1902-1914 рр.).


Інститут глави держави як чинник внутрішньополітичних трансформацій у Росії: перше президентство Володимира Путіна.


Політичні дискусії а Англії з питань колоніальної політики в Африці (1881-1899 рр.).Політичні дискусії в британському суспільстві з питань зовнішньої політики Англії (1902-1914 рр.).


Трансформація системи владних інститутів в Іспанії при переході від франкізму до демократії.


Менонітське підприємництво в умовах модернізації Півдня Росії (1789 – 1920 рр.)Трансваальська криза в оцінці британського політикуму та суспільства (1895 – 1896 рр.)

 

Захищена  25 травня 2001 р. в спеціалізованій раді
в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

Захищена 26 серпня 2005 року в спеціалізованій раді в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

Захищена 30 вересня 2005 року в спеціалізованій раді в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича


Захищена 27 березня 2006 року в спеціалізованій раді в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича


Захищена 30 серпня 2006 року в спеціалізованій раді в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича


Захищена 30 серпня 2006 року в спеціалізованій раді в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича


Захищена 7 лютого 2007 р.
в спеціалізованій раді в Дніпропетровському національному університеті


Захищена 7 лютого 2007 р. в спеціалізованій раді в Дніпропетровському національному університетіЗахищена 30 листопада 2007 р. в спеціалізованій раді в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича


Захищена 25 березня 2008 р. в спеціалізованій раді в Чернігівському державному педагогічному університеті


Захищена 22 квітня 2008 р. в спеціалізованій раді
в Чернігівському державному педагогічному університеті


Захищена 30 травня 2008 р. в спеціалізованій раді
в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича


Захищена 27 квітня 2010 р. в спеціалізованій вченій раді Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.


Захищена 17 червня 2010 р. в спеціалізованій вченій раді Інституту археографії і джерелознавства імені М.М.Грушевського НАН України.

 

(спеціальність
07.00.02 –
всесвітня історія)

(спеціальність
07.00.02 –
всесвітня історія)

(спеціальність
07.00.02 –
всесвітня історія)


(спеціальність
23.00.02 – політичні інститути та процеси


(спеціальність
23.00.02 – політичні інститути та процеси


(спеціальність
23.00.04 – політичні проблеми розвитку регіональних і міжнародних систем)

(спеціальність
07.00.02 –
всесвітня історія)


(спеціальність
07.00.02 –
всесвітня історія)


(спеціальність
23.00.02 – політичні інститути та процеси)


(спеціальність
07.00.02 – всесвітня історія)


(спеціальність
23.00.02 – політичні інститути та процеси)


(спеціальність
23.00.02 – політичні інститути та процеси)


н.с.  доктора історичних наук  (спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія)

(спеціальність
07.00.02 – всесвітня історія)

Косяк С.М.Плюта Н. В.

 

 

Німецькі колоніальні товариства і союзи: утворення, склад і діяльність ( друга половина ХІХ ст.) 


Політична боротьба у Франції з питань колоніальної політики в Африці (70-90-ті рр. ХІХ ст.)

 

Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011.


Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011.

 

(спеціальність
07.00.02 – всесвітня історія)


(спеціальність
07.00.02 – всесвітня історія)

Штука І. А.
 
Політична культура в контексті модернізації політичної системи України: дис. канд. політ. наук
 
Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, Київ, 2013.
 
(спеціальність
23.00.02 – політичні інститути та процеси

 

КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ С.С.ТРОЯНА 

Березняк В.І.


Боровець М.А.


Генега І.М.


Долід В.В.


Задворна О.О.Мартинчук Б.Д.

Рощина Г.В.


Данильчук Т.П. 

 

Партійно-політична ситуація в Україні та її вплив на електоральні поцеси (1991-2004 рр.).

Польща і Мюнхенська змова (вересень 1938 – квітень 1939 рр.).

Доктринальний вимір зовнішньої політики Російської Федерації (1991-1999 рр.).

Політичні дискусії в Англії у зв’язку з Трансваальською кризою 1895-1896 р..

Політичні дискусії в Німеччині в умовах переходу до „світової політики” (друга половина 1890-1902 рр.).


Іспано-українські відносини на сучасному етапі (1991-2009 рр.).


Політичний екстремізм у ФРН (1949 – 2009 рр.).

Політичні дискусії у Франції з питань колоніальної політики
(1904 – 1914 рр.).


 

Спеціальність 23.00.02 – 
політичні інститути та процеси.

Спеціальність 07.00.02 –
всесвітня історія.

Спеціальність 07.00.02 –
всесвітня історія.

Спеціальність 07.00.02 –
всесвітня історія.

Спеціальність 07.00.02 –
всесвітня історія.

Спеціальність 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку.

Спеціальність 07.00.02 –
всесвітня історія.

Спеціальність 07.00.02 –
всесвітня історія.

 

Дидактичні матеріали для аспірантів

Програми навчання 

Оформлення дисертації  

 
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
 
Make a Free Website with Yola.