ТРОЯН Сергій Станіславович: Українець - Європеєць - КосмополітНаукова діяльність 

Доктор історичних наук професор С.С.Троян реалізовує себе на науковому та науково-організаційному рівнях.

Член Спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій (спеціальність – всесвітня історія) у Дипломатичній академії України при МЗС України, в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара, докторських і ґабілітаційних праць у галузі історичних і політичних наук в Жешувському університеті (Республіка Польща).

Науковий редактор фахових збірників “Слов'янський вісник” і “Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії”, член редколегій наукових фахових збірників у Києві, Рівному, Чернівцях, Тернополі, Луцьку, Кам’янці-Подільському, Дніпропетровську, Острозі, Любліні, Вроцлаві.

Організував і провів низку наукових конференцій і семінарів всеукраїнського і міжнародного рівня у Рівненському інституті слов’янознавства Київського славістичного університету.

Опублікував понад 300 наукових праць, у тому числі монографій, навчальних посібників, словників-довідників, статей, рецензій.
 
Найважливіші з них такі:
  • Теорія і практика німецького колоніалізму (XVI – XIX ст.): Монографія. – Київ, 1996;
  • Світ на зламі епох: історія кінця ХІХ – середини ХХ ст.: Навчальний посібник. – Київ, 2000 (у співавторстві);
  • Вступ до теорії міжнародних відносин: Навчальний посібник. – Київ, 2000;
  • Термінологічний словник з методики країнознавчих досліджень. – Київ, 2002 (у співавторстві);
  • Порівняльні політичні системи сучасності: Навчальний посібник. – Київ, 2003;
  • Вступ до теорії політики: Навчальний посібник. – Київ, 2005;
  • Концепції німецької Серединної Європи: Монографія. – Київ, 2005;
  • Російсько-грузинський конфлікт на Кавказі у серпні 2008 року: історико-політологічний аналіз: Монографія. – Рівне, 2009 (у співавторстві);
  • Отто фон Бісмарк і колоніальне питання в Німеччині (1840 – 1890 рр.): Монографія. – Рівне, 2011 (у співавторстві).

Фахівець у галузі історії Німеччини, історії міжнародних відносин та порівняльних політичних систем. Доктор історичних наук за спеціальністю «всесвітня історія», професор кафедри політології та соціології.

Завідувач кафедри зовнішньої політики і дипломатії Дипломатичної академії України при МЗС України.

Візитинг-професор Фрайбурзького університету (Німеччина), Університету імені Марії Кюрі-Скодовської в Любліні (Республіка Польща) і Гірничо-металургійної академії імені С.Сташіца в Кракові (Республіка Польща).

Народився на Прикарпатті, одружений, маю двох синів. Трудовий стаж розпочався з 1977 року, коли пішов працювати робітником в Долинське управління бурових робіт на Івано-Франківщині. Далі поступив в Чернівецький державний університет, навчався на історичному факультеті, який закінчив у 1983 році. Уже в той час отримав чималий досвід роботи з різними аудиторіями в якості лектора обласної організації товариства “Знання” (з 1982 року) з проблем зовнішньої політики, дипломатії і міжнародних відносин.

Тоді ж виборов друге місце на республіканському конкурсі молодих лекторів у Києві. У складі лекторської групи агітпоїзда «Комсомолець України» виїжджав до Львівської, Закарпатської та Вінницької областей. Завершивши навчання в університеті, упродовж кількох наступних років працював учителем історії та суспільствознавства середньої школи № 3 міста Чернівців і служив в армії командиром артилерійського взводу у військовій частині, яка дислокувалася в місті Ужгород.

Викладацька діяльність 

З навчання в аспірантурі Чернівецького державного університету в 1986 – 1990 рр. розпочинається нова сторінка біографії Сергія Трояна – як науковця, історика-германіста, викладача, керівника кафедри. У 1990 році у Спеціалізованій вченій раді історичного факультету Ужгородського державного університету захистив кандидатську дисертацію «Політична боротьба в Німеччині з питань колоніальної політики в Африці (1871 – 1890 рр.)». Тоді ж почав працювати на викладацькій роботі – асистентом кафедри історії нового та новітнього часу Чернівецького державного університету. У 1995 році у Спеціалізованій вченій раді історичного факультету цього вищого навчального закладу захистив докторську дисертацію на тему «Ідеологія та практика німецького колоніалізму (XVI – XIX ст.)». Після захисту докторської дисертації був запрошений у якості викладача до Фрайбурзького університету (Німеччина), де працював у 1995-1996 рр. на кафедрі історії країн і народів Східної Європи філософського факультету.

Після повернення з Німеччини був відповідальним за відкриття нових спеціальностей – «Країнознавство» і «Політологія» – на історичному факультеті Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича. Водночас у 1997-1998 рр. працював завідувачем кафедри соціогуманітарних дисциплін Чернівецького факультету Харківського політехнічного університету. У 1998 році був призначений на посаду завідувача новоствореної кафедри політології та соціології Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича, яку очолював до свого переїзду восени наступного року до міста Рівне. З жовтня 1999 року очолив спочатку кафедру міжнародних відносин і країнознавства Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету (випускова кафедра за спеціальністю «Країнознавство» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»), а незабаром – кафедру політології та соціології і кафедру політичних наук Рівненського державного гуманітарного університету (випускова за спеціальністю «Політологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»). 3 вересня 2012 року призначений на посаду завідувача кафедри зовнішньої політики і дипломатії Дипломатичної академії України при МЗС України.

Професор Сергій Троян має свою наукову школу з історії міжнародних відносин і політичного розвитку країн світу. Під його керівництвом захищено шістнадцять кандидатських дисертацій з історичних і політичних наук і одна докторська дисертація з історичних наук. Опублікував понад 300 наукових праць, у тому числі монографій, навчальних посібників, словників-довідників, статей, рецензій.
У 2002 році нагороджений знаком «Відмінник освіти України», а в 2007 р. – грамотою Міністерства освіти і науки України.
КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ,
ВИКОНАНІ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ
ПРОФЕСОРА С.С.ТРОЯНА
КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ,
ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ПРОФЕСОРА С.С.ТРОЯНА
ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ, НАУКОВОЇ, ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА ГРОМАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ С.С.ТРОЯНА
БІБЛІОГРАФІЯ ПРАЦЬ
ПРОФЕСОРА С.С.ТРОЯНА
 
 
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
 
Make a Free Website with Yola.